12a1 cùng nhau chia sẽ với mọi người

12a1 cùng nhau chia sẽ với mọi người

Nơi để lớp 12a1 THPT Nguyễn Huệ hiểu nhau hơn, học tốt hơn và chia sẽ với tất cả mọi người!
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Luyện thi chuyên đề hữu cơ: AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN

Go down 
Tác giảThông điệp
Phung24513
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 01/09/2010
Age : 25
Đến từ : 130 Long Hòa 1 - Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh

Bài gửiTiêu đề: Luyện thi chuyên đề hữu cơ: AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN   29.09.10 22:01

Chương 3 AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN
Câu 1: Phát biểu không đúng là
A. Trong dd, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.
B. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.
C. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin.
Câu 2: Tên gọi nào sau đây cho peptit có CTCT:
H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH
A. Glyxynalaninglyxin. B. Alanylglyxylalanin.
C. Glyxylalanylglyxin. D. Alanylglyxylglyxyl.
Câu 3: Khi thủy phân tripeptit H2N -CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH sẽ tạo ra các amino axit
A. H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH.
B. H2NCH2CH(CH3)COOH và H2NCH2COOH.
C. H2NCH(CH3)COOH và H2NCH(NH2)COOH.
D. CH3CH(NH2)CH2COOH và H2NCH2COOH.
Câu 4: Chất thơm không phản ứng với dd NaOH là
A. C6H5CH2OH. B. p-CH3C6H4OH. C. C6H5OH. D. C6H5NH3Cl.
Câu 5: Axit picric là sản phẩm của phản ứng nào sau đây (với tỉ lệ phù hợp)?
A. Anilin + dd HCl. B. Anilin + dd Br2.
C. Phenol + dd HNO3 đặc. D. Phenol + dd Br2.
Câu 6: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là
A. 7. B. 5. C. 8. D. 6.
Câu 7: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là
A. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.
C. metyl amin, amoniac, natri axetat. D. anilin, amoniac, natri hiđroxit.
Câu 8: Các giá trị hằng số phân li bazơ: 4.10-10, 2.10-5, 4.10-4 lần lượt là của các chất nào?
A. butyl amin, anilin, amoniac. B. anilin, amoniac, butyl amin.
C. anilin,butyl amin, amoniac. D. amoniac, butyl amin, anilin.
Câu 9: Để phân biệt các dd: CH3NH2, C6H5OH, CH3COOH, CH3CHO không thể dùng
A. quỳ tím, dd Br2. B. quỳ tím, AgNO3/NH3.
C. dd Br2, phenolphtalein. D. quỳ tím, Na.
Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin X Y Z.
Chất Z là
A. CH3-CH(OH)-COOH. B. CH3-CH(OH)-COOCH3.
C. H2N-CH2-COOCH3. D. H2N-CH(CH3)-COOCH3.
Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng CTPT C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dd NaOH và đun nóng, thu được dd Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dd Y thu được khối lượng muối khan là
A. 8,9 g. B. 14,3 g. C. 16,5 g. D. 15,7 g.
Câu 12: Cho 0,02 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dd HCl 0,25M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 3,67 g muối. Phân tử khối của A là
A. 134. B. 146. C. 147. D. 157.
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 10,125g H2O; 8,4 lít CO2 và 1,4 lít N2 ở đktc. Amin X có bao nhiêu đồng phân bậc một?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 14: Muối C6H5N2+Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dd HCl ở nhiệt độ thấp (0 - 50C). Để điều chế được 14,05 g C6H5N2+Cl- (với hiệu suất 100%), lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là
A. 0,1 mol và 0,2 mol. B. 0,1 mol và 0,4 mol.
C. 0,1 mol và 0,3 mol. D. 0,1 mol và 0,1 mol.
Câu 15: Khi thủy phân 500 g protein A thu được 170 g alanin. Nếu phân tử khối của A là 50000 đvC thì số mắt xích alanin trong phân tử của A là
A. 190. B. 191. C. 192. D. 193.
Câu 16: Trong các amin sau:

Amin bậc 1 là
A. (1), (2). B. (1), (3). C. (2), (3). D. (1), (2), (3).
Câu 17: Phát biểu đúng là
A. Tính axit của phenol yếu hơn của ancol (ancol).
B. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.
C. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.
D. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.
Câu 18: Điều nào sau đây sai?
A. Các amin đều có tính bazơ.
B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.
C. Anilin có tính bazơ rất yếu.
D. Amin có tính bazơ do N có cặp e chưa tham gia liên kết.
Câu 19: Phát biểu nào không đúng?
A. Dd natri phenolat phản ứng với CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dd NaOH lại thu được natri phenolat.
B. Phenol phản ứng với dd NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dd HCl lại thu được phenol.
C. Axit axetic phản ứng với dd NaOH, lấy dd muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic.
D. Anilin phản ứng với dd HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dd NaOH lại thu được anilin.
Câu 20: Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dd FeCl2 sẽ thu được kết quả nào sau:
A. Cả metylamin và anilin đều tác dụng với cả HBr và FeCl2.
B. Metylamin chỉ tác dụng với HBr còn anilin tác dụng được với cả HBr và FeCl2.
C. Metylamin tác dụng được với cả HBr và FeCl2 còn anilin chỉ tác dụng với HBr.
D. Cả metylamin và anilin đều chỉ tác dụng với HBr mà không tác dụng với FeCl2.
Câu 21: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Amin có tính bazơ vì trên nguyên tử N có đôi e tự do nên có khả năng nhận proton.
B. Trong phân tử anilin có ảnh hưởng qua lại giữa nhóm amino và gốc phenyl.
C. Anilin có tính bazơ nên làm mất màu nước brom.
D. Anilin không làm đổi màu quỳ tím.
Câu 22: Khử nitrobenzen thành anilin ta có thể dùng các chất nào trong các chất sau:
(1) khí H2; (2) muối FeSO4; (3) khí SO2; (4) Fe + HCl
A. (4). B. (1), (4). C. (1), (2). D. (2), (3).
Câu 23: Cho sơ đồ phản ứng: X ® C6H6 ® Y ® anilin. X, Y tương ứng là
A. CH4, C6H5NO2. B. C2H2, C6H5NO2.
C. C6H12, C6H5CH3. D. C2H2, C6H5CH3.
Câu 24: Một trong những điểm khác nhau giữa protit với gluxit và lipit là
A. protit luôn là chất hữu cơ no.
B. protit luôn có phân tử khối lớn hơn.
C. protit luôn có nguyên tử nitơ trong phân tử.
D. protit luôn có nhóm chức -OH trong phân tử.
Câu 25: Có 4 dd sau: dd CH3COOH, glixerol, hồ tinh bột, lòng trắng trứng. Dùng dd HNO3 đặc nhỏ vào các dd trên, nhận ra được
A. glixerol. B. hồ tinh bột. C. lòng trắng trứng. D. dd CH3COOH.
Câu 26: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là
A. α - amino axit. B. β - amino axit. C. axit cacboxylic. D. este.
Câu 27: Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit?
A. Lipit. B. Protein. C. Xenlulozơ. D. Glucozơ.
Câu 28:Chọn câu đúng
Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi:
A. Nhóm amin của các axit amin.
B. Nhóm R- của các axit amin.
C. Liên kết peptit.
D. Số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin.
Câu 29: Cho các loại hợp chất: amino axit (X), muối amino của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dd NaOH và đều tác dụng được với HCl là
A. X, Y, Z. B. X, Y, T. C. X, Y, Z, T. D. Y, Z, T.
Câu 30: Một trong những quan điểm khác nhau của protein so với lipit và glucozơ là
A. protein luôn chứa chức hiđroxyl. B. protein luôn chứa nitơ.
C. protein luôn là chất hữu cơ no. D. protein có phân tử khối lớn hơn.
Câu 31: Khi viết đồng phân của C4H11N và C4H10O một HS nhận xét:
1. Số đồng phân của C4H10O nhiều hơn số đồng phân C4H11N.
2. C4H11N có 3 đồng phân amin bậc I. 3. C4H11N có 3 đồng phân amin bậc II.
4. C4H11N có 1 đồng phân amin bậc III. 5. C4H10O có 7 đồng phân ancol no và ete no.
Nhận xét đúng gồm:
A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 4. C. 3, 4, 5. D. 2, 3, 4, 5.
Câu 32: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (ancol) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (ancol) benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dd NaOH là
A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.
Câu 33: Thủy phân peptit:

Sản phẩm nào dưới đây là không thể có?
A. Ala. B. Gly-Ala. C. Ala-Glu. D. Glu-Gly.
Câu 34: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dd HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là
A. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.
C. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
Câu 35: Số đồng phân tripeptit tạo thành đồng thời từ glyxin, alanin và phenylalanin là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 36: Cho hợp chất H3N+-CH(COOH)-COO- tác dụng với các chất sau: HNO2, CH3OH (dư)/HCl, NaOH dư, CH3COOH, CuO. Số phản ứng xảy ra là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 37: Để tách một hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin, có thể dùng các thuốc thử nào sau đây: dd NaOH (1), dd H2SO4 (2), dd NH3 (3), dd Br2 (4)
A. 2, 3. B. 1, 2. C. 3, 4. D. 1, 4.
Câu 38: Cho các hợp chất hữu cơ sau: C6H5NH2 (1); C2H5NH2 (2); (C2H5)2NH (3); NaOH (4); NH3 (5). Độ mạnh của các bazơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
A. 1 < 5 < 2 < 3 < 4. B. 1 < 5 < 3 < 2 < 4.
C. 5 < 1 < 2 < 4 <3. D. 1 < 2 < 3 < 4 < 5.
Câu 39: Có các chất: lòng trắng trứng, dd glucozơ, dd anilin, dd anđehit axetic. Nhận biết chúng bằng thuốc thử nào?
A. dd Br2. B. Cu(OH)2/OH-.
C. HNO3 đặc. D.ddAgNO3/NH3.
Câu 40: Cho sơ đồ phản ứng: NH3 X Y Z
Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Y và Z lần lượt là
A. C2H5OH, HCHO. B. C2H5OH, CH3CHO.
C. CH3OH, HCHO. D. CH3OH, HCOOH.
Câu 41: Chất X có CTPT C3H7O2N. X có thể tác dụng với NaOH, HCl và làm mất màu dd brom. CTCT của X là
A. CH2=CHCOONH4. B. CH3CH(NH2)COOH.
C. H2NCH2CH2COOH. D. CH3CH2CH2NO2.
Câu 42: C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm là
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 43: Cho sơ đồ sau: C6H6 → X → C6H5NH2 → Y → Z → C6H5NH2.
X, Y, Z lần lượt là
A. C6H5CH3, C6H5NO2, (C6H5NH3)2SO4. B. C6H5Cl, C6H5NO2, C6H5NH3Cl.
C. C6H5NO2, C6H5NH3Cl, C6H5NH3NO3. D. C6H5NO2, C6H5Br, C6H5NH3Cl.
Câu 44: 0,01 mol amino axit Y phản ứng vừa đủ với 0,01 mol HCl được chất Z. Chất Z phản ứng vừa đủ với 0,02 mol NaOH. Công thức của Y có dạng là
A. H2NR(COOH)2. B. H2NRCOOH.
C. (H2N)2RCOOH. D. (H2N)2R(COOH)2.
Câu 45: Số đồng phân cấu tạo amino axit có CTPT C4H9O2N là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 46: Cho C4H11O2N + NaOH → A + CH3NH2 + H2O
Vậy CTCT của C4H11O2N là
A. CH3CH2CH2COONH4. B. C2H5COONH3CH3.
C. CH3COONH3CH2CH3. D. C2H5COOCH2CH2NH2.
Câu 47: Cho anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2, H2, CH3I, dd HCl, dd NaOH, HNO2. Số phản ứng xảy ra là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 48: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là
A. giấy quì tím. B. nước brom.
C. dd NaOH. D. dd phenolphtalein.
Câu 49: -amino axit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 g X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 g muối khan. CTCT thu gọn của X là
A. CH3CH2CH(NH2)COOH. B. H2NCH2CH2COOH.
C. CH3CH(NH2)COOH. D. H2NCH2COOH.
Câu 50: Khi thủy phân một protein X thu được hỗn hợp gồm 2 amino axit no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Biết mỗi chất đều chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 amino axit rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dd NaOH dư, thấy khối lượng bình tăng 32,8 g. CTCT của 2 amino axit là
A. H2NCH(CH3)COOH, C2H5CH(NH2)COOH.
B. H2NCH2COOH, H2NCH(CH3)COOH.
C. H2NCH(CH3)COOH, H2N[CH2]3COOH.
D. H2NCH2COOH, H2NCH2CH2COOH.
Câu 51: Dd A gồm HCl, H2SO4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 1 lít dd A cần 0,59 g hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 (có số C không quá 4). CTPT của 2 amin đã dùng là
A. CH3NH2 và C4H9NH2. B. CH3NH2 và C2H5NH2.
C. C4H9NH2 và CH3NH2 hoặc C2H5NH2. D. C3H7NH2 và C2H5NH2.
Câu 52: Cho nước brom dư vào anilin thu được 16,5 g kết tủa. Giả sử H = 100%. Khối lượng anilin trong dd:
A. 4,50. B. 9,30. C. 46,50. D. 4,65.
Câu 53: Phân tích 6 g chất hữu cơ A thu được 8,8g CO2; 7,2g H2O và 2,24lít N2 (đktc). Mặt khác 0,1 mol A phản ứng vừa đủ với 0,2 mol HCl. CTPT của A và số đồng phân là
A. C2H8N2, 3 đồng phân. B. C2H8N2, 4 đồng phân.
C. C2H6N2, 3 đồng phân. D. C2H8N2, 5 đồng phân.
Câu 54: Hợp chất hữu cơ X có CTPT là C3H10O4N2. X phản ứng với NaOH vừa đủ, đun nóng cho sản phẩm gồm hai chất khí đều làm xanh quỳ ẩm có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc) và một dd chứa m g muối của một axit hữu cơ. Giá trị m là
A. 6,7. B. 13,4. C. 6,9. D. 13,8.
(X: H4NOOC-COONH3CH3)
Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn m g một amin A bằng lượng không khí vừa đủ, thu được 17,6 g CO2, 12,6 g H2O và 69,44 lít N2 (đktc). CTPT của amin là (giả sử không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó N2 chiếm 80% thể tích.)
A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C4H11N.
Câu 56: Trung hoà 1 mol a-amino axit X cần 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,286% về khối lượng. CTCT của X là
A. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-COOH.
C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH.
Câu 57: X là một α - amino axit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 15,1 g X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 g muối. CTCT của X là
A. H2N-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH.
C. C6H5-CH(NH2)-COOH. D. C3H7-CH(NH2)-COOH.
Câu 58: Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500 g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 78%. Khối lượng anilin thu được là
A. 346,7 g. B. 362,7 g. C. 463,4 g. D. 465,0 g.
Câu 59: Từ các amino axit có CTPT C3H7O2N có thể tạo thành bao nhiêu loại đipeptit khác nhau?
A. 3 loại. B. 4 loại. C. 5 loại. D. 6 loại.
Câu 60: Có hai amin bậc 1: X (đồng đẳng của anilin) và Y (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy hoàn toàn 3,21 g amin X được 336 ml N2 (đktc). Khi đốt cháy amin Y thấy = 2 : 3. CTPT của X, Y lần lượt là
A. C6H5NH2 và C2H5NH2. B. CH3C6H4NH2 và C3H7NH2.
C. CH3C6H4NH2 và C2H5NH2. D. C6H5NH2 và C3H7NH2.
Câu 61: Cho chất hữu cơ X có CTPT C2H8O3N2 tác dụng với dd NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Phân tử khối (theo đvC) của Y là
A. 85. B. 45. C. 68. D. 46.
Câu 62: Cho 8,9 g một hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H7O2N phản ứng với 100 ml dd NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được 11,7 g chất rắn. CTCT thu gọn của X là
A. H2NCH2CH2COOH. B. H2NCH2COOCH3.
C. CH2=CHCOONH4. D. HCOOH3NCH=CH2.
Câu 63: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 g H2O. Khi X tác dụng với dd NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2COONa. CTCT thu gọn của X là
A. H2N-CH2-COO-C3H7. B. H2N-CH2-COO-C2H5.
C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-COO-CH3.
Câu 64: Một amino axit A có chứa 2 nhóm chức amin, một nhóm chức axit. 100ml dd có chứa A với nồng độ 1M phản ứng vừa đủ với 100ml dd HCl aM được dd X, dd X phản ứng vừa đủ với 100ml dd NaOH bM. Giá trị của a, b lần lượt là
A. 2, 1. B. 1, 2. C. 2, 2. D. 2, 3.
Câu 65: Một hợp chất hữu cơ A có công thức C3H9O2N. Cho A phản ứng với dd NaOH, đun nhẹ, thu được muối B và khí C làm xanh quỳ ẩm. Nung B với NaOH rắn thu được một hidrocacbon đơn giản nhất. Xác định CTCT của A.
A. CH3COONH3CH3. B. CH3CH2COONH4.
C. HCOONH3CH2CH3. D. HCOONH2(CH3)2.
Câu 66: Cho 1 dd chứa 6,75g một amin no đơn chức bậc I tác dụng với dd AlCl3 dư thu được 3,9g kết tủa. Amin đó có công thức là
A. CH3NH2. B. (CH3)2NH. C. C2H5NH2. D. C3H7NH2.
Câu 67: (K) là hợp chất hữu cơ có CTPT là: C5H11NO2. Đun (K) với dd NaOH thu được hợp chất có CTPT là C2H4O2NNa và hợp chất hữu cơ (L). Cho hơi (L) qua CuO/to thu được một chất hữu cơ (M) có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. CTCT của (K) là
A. CH2=CH-COONH3-C2H5. B. NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3.
C. NH2-CH2-COO-CH(CH3)2. D. H2N-CH2-CH2-COO-C2H5.
Câu 68: Cho một α-amino axit X có mạch cacbon không phân nhánh.
- Lấy 0,01mol X phản ứng vừa đủ với dd HCl thu được 1,835g muối.
- Lấy 2,94g X phản ứng vừa đủ với dd NaOH thu được 3,82g muối.
Xác định CTCT của X?
A. CH3CH2CH(NH2)COOH. B. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH.
C. HCOOCH2CH(NH2)CH2COOH. D. HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH.

_________________
Một thành viên của 12a1 chúng ta nên xây dựng một lớp học hoàn hảo nhé các bạn!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://12a1-2011.forumvi.com
 
Luyện thi chuyên đề hữu cơ: AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
12a1 cùng nhau chia sẽ với mọi người :: kiến thức lớp 12a1 :: Khu vực lý thuyết - bài tập Hóa-
Chuyển đến